polityka prywatności

CERTYFIKATY

PROJEKTY UNIJNE

Rok 2005
REGIONALNY PROGRAM WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
PHARE 2002 FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH

Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na zakup:

 • samochodu specjalnego ciężarowego
 • 3 maszyn do produkcji pudełek i opakowań
 • wózek widłowy

Osiągnięto cele:

 • wzrost zatrudnienia
 • wzrost warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
 • wzrost efektywności procesu produkcji i sprzedaży
 • wzrost konkurencyjności

 

Rok 2006

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
LATA 2004 - 2006 DZIAŁANIE 2.3
WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ INWESTYCJE

Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na "stworzenie nowoczesnej linii produkcyjnej i informatycznego centrum sterowania procesami produkcji."

Osiągnięto cele:

 • stworzono 5 nowych miejsc pracy
 • unowocześniono i podniesiono efektywność procesu produkcji co pozwoli na większą konkurencyjność z innymi przedsiębiorstwami
 • stworzono bezpieczne środowisko pracy poprzez wprowadzenie do użytku nowoczesnych maszyn i urządzeń
 • inwestycja wpłynęła pozytywnie na rozwój naszego regionu